Categories


Albanian
Arabic
Bulgarian
Chinese
Czech
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Korean
Persian (Farsi)
Polish
Russian
Serbian
Spanish

FJALOR ELEKTRONIK FOLËS Partner EAl400T

SHQIP - ANGLISHT dhe ANGLISHT - SHQIP

Fjalori PARTNER EAL400T, ju mundëson shpejt dhe në mënyrë shumë të lehtë dhe të thjeshtë, të përvetësoni shkrimin, leximin, si dhe SHQIPTIMIN E FJALËVE NË GJUHËN ANGLEZE.

Ky fjalor është një aparat elektronik ku e shruan fjalën Shqip dhe aty për aty e lexon perkthimin në Anglisht, ose e shkruan Anglisht dhe lexon perkthimin në Shqip. Në të dy rasted fjalori e shqipton me zë fjalën në Anglisht.

Fjalori posedon 450,000 fjalë dhe ka fjalë nga të gjitha lamite: si nga teknika, juridiku, bisnesi, ekonomia dhe mjeksija, por numrin më të madh të fjalëve e ka nga jeta e përditshme. Fjalori punon me bateri, punon edhe me rym. Meqenëse është aparat i vogel dhe punon edhe me bateri mundeni me marë kudo me veti edhe me përdor në qdo situat.

Përveq programit ku perkthehet fjala në dy drejtime dhe shqiptohet me zë në Anglisht fjalori poashtu posedon edhe disa programe si gramatikën angleze, mbi 200 idioma amerikane, 1100 fraza në të dy gjuhët dhe fjali të gatshme nga bisedat e perditshme të përkthyera në dy gjuhët.

Nëse keni interesim për fjalorin dhe dëshironi informata më të hollsishme thirni Lingoteca në telefonin (347) 350.4796 ku mund të flitni në gjuhën shqipe.

$249.95 $190.00

This product was added to our catalog on Saturday 16 September, 2006.